Yakovlev Yak-52 - ASEL

  • High Performance
  • Complex
  
280
301
634DH
C-FYKD
EC-HYN
ESXYM
FWRYJ
G-BZJB
G-IUII
G-OCBT
G-OUGH
G-YAKI
GLENA
GLYAK
HA-03
HA-05
HA-09
HA-10
HA-11
HA-12
HA-NSI
LY-SUN
LY000
LYAMA
LYAVS
N106YK
N1106P
N110YK
N120NS
N124FS
N132MD
N151PA
N152JB
N192YK
N1938K
N2255C
N23358
N24YK
N3148U
N31525
N33YK
N360Y
N4433P
N444YK
N4450Y
N452TW
N520CP
N520JE
N52PW
N52VR
N52YK
N5874M
N624PT
N6277Y
N63YK
N666EN
N666YK
N669YK
N6860G
N713YK
N767RG
N7694B
N777YK
N81FS
N822AL
N8252
N82YK
N85YK
N8712
N88902
N88YK
N9011M
N90YK
N921GR
N9900X
NDEE
NX360Y
NX88902
RA-1775G
RA-3340K
RA0592G
RA06880
RA0839G
RA1006K
RA1180
RA1764G
RA1808K
RA3411K
RA40454
RF-00120
RF-00280
RF-00301
RF-00304
RF-00711
RF-01047
RF-01051
ROCKET1
SP-YCP
SP-YTI
T7TOY
TF-BCX
UR0000
URDNP
VH-UHO
VH-VHV
VH-VMI
VH-YAKK
VH-YEK
VHYFO
VHYYA
ZK-JPW
ZK-TYS
ZK-XXS
ZK-YKA
ZSDSI
ZU-AMC
ZU-AXO
ZU-DSI
(c) 2006-2021 MyFlightbook LLC
This site uses cookies to maintain your authentication state, remember preferences, analyze traffic, and provide limited advertisement.